CONNECTION OF TEACHING METHODS AND FORMS WITH STUDENTS’ ACHIEVEMENTS IN SCHOOL
PDF (Ћирилица)

Keywords

school achievement
teaching methods and forms
students’ activities

Abstract

Predmet ovog istraživanja jeste povezanost kontekstualnih činilaca školske sredine sa školskim uspehom učenika u oblasti matematike i srpskog jezika. Cilj istraživanja jeste utvrditi osnovne karakteristike povezanosti u pogledu primene metoda i oblika rada na času i školskog uspeha učenika u oblasti matematike i srpskog jezika. U istraživanju je učestvovalo 600 učenika sedmog razreda. Korišćena je deskriptivna metoda, a podaci su prikupljeni pomoću tehnike skaliranja. Na osnovu prikazanih rezultata, treba istaći da, što su nastavnici davali više ocene navedenim aspektima primene metoda i oblika rada na času matematike i srpskog jezika, to su ocene iz ovih predmeta bile više.

https://doi.org/10.7251/NSK2201037A
PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.